logo

Geodetické práce

CO DĚLÁME?

GEOMETRICKÉ PLÁNY
- pro rozdělení pozemků (parcelace, výkupy, převody)
- pro zaměření skutečného stavu ke kolaudaci (budovy, přístavby, liniové stavby aj.)
- pro obnovu parcel Pozemkového katastru - parcely zjednodušené evidence
- pro vyznačení věcného břemene (právo chůze,jízdy aj.)
 
VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ
- vytyčení hranic dle Katastru nemovitostí a Pozemkového katastru, včetně stabilizace lomových bodů trvalým způsobem 
 
INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE
- vybudování, zaměření a výpočet základní vytyčovací sítě staveb
- vytyčení hranic pozemku investora
- kontrolní měření při realizaci staveb investora
- přebírání a kontrola výsledků geodetických prací od dodavatelů staveb
- zpracování terénních dat dle příslušných směrnic provozovatelů

Jaroslav Fical
jednatel, geodet
jaroslav.fical@4-geo.cz
tel. +420 737 016 606

Petr Picka
vedoucí geodet
petr.picka@4-geo.cz
tel. +420 737 016 909

Ing. Petra Kamišová
geodet
petra.kamisova@4-geo.cz
tel. +420 704 972 723

Kateřina Vašková
geodet
katerina.vaskova@4-geo.cz
tel. +420 604 454 506

Projekce / Technická evidence

CO DĚLÁME ?

Projekční činnost – naším hlavním partnerem je EG.D a.s., proto převážnou část naší činnosti tvoří projektová dokumentace energetických sítí NN.

Zpracovaváme technickou evidenci pro společnost E-ON

Zpracovaváme skutečné provedení staveb DSPs 

 

Ondřej Volf
projektant, technická evidence
ondrej.volf@4-geo.cz
tel. +420 737 016 799

Lukáš Sebera
projektant
lukas.sebera@4-geo.cz
tel. +420 603 376 239

Daniel Mihula
projektant
daniel.mihula@4-geo.cz
tel. +420 733 511 385

Miroslav Kapusta
projektant
miroslav.kapusta@4-geo.cz
tel. +420 733 511 361

Kontakt

Adresa:

4GEO s.r.o., Jiráskovo předměstí 636/III
Jindřichův Hradec
377 01

Základní data společnosti:
Název společnosti:    4 GEO s.r.o.
Sídlo společnosti:    Jindřichův Hradec III, Jiráskovo předměstí 636
IČ:    28104188
DIČ:   CZ28104188

Datová schránka: jgadrvr

email: info@4-geo.cz

Vedení společnosti:

Jaroslav Fical
jednatel
jaroslav.fical@4-geo.cz
tel. +420 737 016 606

Ekonomický úsek:
uctarna@4-geo.cz
tel. +420 777 303 002