logo

Geodetické práce

CO DĚLÁME?

GEOMETRICKÉ PLÁNY
- pro rozdělení pozemků (parcelace, výkupy, převody)
- pro zaměření skutečného stavu ke kolaudaci (budovy, přístavby, liniové stavby aj.)
- pro obnovu parcel Pozemkového katastru - parcely zjednodušené evidence
- pro vyznačení věcného břemene (právo chůze,jízdy aj.)
 
VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ
- vytyčení hranic dle Katastru nemovitostí a Pozemkového katastru, včetně stabilizace lomových bodů trvalým způsobem 
 
INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE
- vybudování, zaměření a výpočet základní vytyčovací sítě staveb
- vytyčení hranic pozemku investora
- kontrolní měření při realizaci staveb investora
- přebírání a kontrola výsledků geodetických prací od dodavatelů staveb
- zpracování terénních dat dle příslušných směrnic provozovatelů

 

Jaroslav Fical
jednatel, geodet
jaroslav.fical@4-geo.cz
tel. +420 737 016 606

Petr Picka
vedoucí geodet
petr.picka@4-geo.cz
tel. +420 737 016 909

Ing. Petra Kamišová
geodet
petra.kamisova@4-geo.cz
tel. +420 704 972 723

Kateřina Vašková
geodet
katerina.vaskova@4-geo.cz
tel. +420 604 454 506

Projekce / Technická evidence

CO DĚLÁME ?

Projekční činnost – naším hlavním partnerem je EG.D a.s., proto převážnou část naší činnosti tvoří projektová dokumentace energetických sítí NN.

Zpracovaváme technickou evidenci pro společnost EG.D

Zpracovaváme skutečné provedení staveb DSPs 

 

Ondřej Volf
projektant, technická evidence
ondrej.volf@4-geo.cz
tel. +420 737 016 799

Lukáš Sebera
projektant
lukas.sebera@4-geo.cz
tel. +420 603 376 239

Kontakt

Adresa:

4GEO s.r.o., Jiráskovo předměstí 636/III
Jindřichův Hradec
377 01

Základní data společnosti:
Název společnosti:    4 GEO s.r.o.
Sídlo společnosti:    Jindřichův Hradec III, Jiráskovo předměstí 636
IČ:    28104188
DIČ:   CZ28104188

Datová schránka: jgadrvr

email: info@4-geo.cz

Vedení společnosti:

Jaroslav Fical
jednatel
jaroslav.fical@4-geo.cz
tel. +420 737 016 606

Ekonomický úsek:
uctarna@4-geo.cz
tel. +420 777 303 002